Pluim van Martin Schreuder

Jezelf ontwikkelen is elke dag leren en ervaren. Daarmee is het de kunst te balanceren tussen de dagelijkse hectiek en hoe jij daar zelf bewust mee omgaat. Inkopers zijn vaak gericht op de inhoud, minder op het proces en nog minder op de relatie (zowel intern als extern). Hierdoor missen ze een hoop kansen en zijn ze minder effectief dan collega’s die hier wel aandacht aan besteden. Karin kent de dynamiek van het inkoopvak en de mensen die daar actief zijn, ze heeft oog voor de business kant en heeft diepgaande kennis van en ervaring met het ontwikkelen van menselijke inkoopvaardigheden. Daarnaast heeft Karin het talent om binnen de complexe inkoopdynamica een team in een interactieve gespreksvorm met elkaar het gesprek aan te laten gaan om zodoende de onderlinge banden te verstevigen danwel te herstellen.

Martin Schreuder
Interim Teamleider Inkoop, Gemeente Venlo

Waardering van Joost van Bers

‘Karin was de handrem in mijn hellingproef. Ze zorgde ervoor dat ik op de juiste momenten stilstond, ik niet achteruit rolde en vanuit haar inzicht dan wel reflectie verder kon accelereren om de top van hellingen te bereiken.’

Als afgestudeerde ben je al behoorlijk bewust bezig met ontwikkeling. De externe coaching, met zowel kennis van mens en proces (inkoop), is voor de meeste starters echter een groot missend puzzelstuk dat nodig is om echt slagen te kunnen maken. Door het ontwikkelingsprogramma was er ruimte voor focus op mij als individu zodat ik me op mijn persoonlijke ontwikkeling kon richten. Er wordt een volatiele leer- en werkomgeving gecreëerd die met name op het vlak van de soft skills toegevoegde waarde biedt. Zo wordt er meer bij de persoon, diens doelen, ontwikkeling en reflectie stil gestaan dan menig bedrijf haar werknemers kan bieden. Zonder Karin en haar rol als extern oor / klankbord / wakkerschudder / aanjager had ik niet de stappen kunnen maken die ik nu maak.

Joost van Bers 
Category Procurement Buyer Packaging, FrieslandCampina

Ervaring van Stefan Langerak

Karin kan ik het beste omschrijven als een didactisch coach. Inhoudelijk geïnteresseerd en op de hoogte van actuele en toekomstige inkoopontwikkelingen die zij goed weet te combineren met personal coaching. Daarbij zet ze je als coach aan het denken, maar altijd vanuit je eigen kwaliteiten. Prikkelend leert ze je eigen kwaliteiten en valkuilen in te zien, zodat je deze bewust(er) in kunt zetten waardoor je meer bereikt met minder energie (Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie). En dit doet Karin altijd vanuit het belangrijkste ingrediënt van coaching: vertrouwen geven is vertrouwen krijgen. Echt een topper dus!

Stefan Langerak,
Inkoper, Schiphol Group

 

Compliment van Gijsbert Boor

In mijn periode als Hoofd Inkoop a.i. bij het UWV heb ik voor het eerst kennis gemaakt met Karin. Zij begeleidde daar een aantal jonge inkoopprofessionals. Door haar aandacht voor de menselijke (gun)factor heeft ze er mede voor gezorgd dat het imago van de gehele inkoopafdeling verbeterde. Mensen zijn de belangrijkste assets van het bedrijf! Ik kan u dan ook in het kader van de persoonlijke ontwikkeling van uw mensen Karin Andela van harte aanbevelen!

Gijsbert Boor,
Voormalig Hoofd Inkoop a.i. bij UWV, PerDoceo Consulting