BOOZZT APPETIZER

Inzicht in competenties

Voor BOOZZT staat de ontwikkeling van zelfinzicht centraal. Pas als je weet waar je zelf staat en welke invloed je hebt op je omgeving, kun je effectief richting geven aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Wij helpen jou om aan je eigen stuur te zitten van jouw toekomst. Om jouw zelfinzicht een boozzt te geven, is er de BOOZZT Appetizer. De BOOZZT Appetizer is een verkorte, op RDA* gebaseerde, vragenlijst die je op een snelle manier een eerste beeld van jouw persoonlijke competenties geeft – van je gedrag in relatie tot anderen. Hiermee verwerf je inzicht in jouw sterke competenties – jouw eigen krachtige basis!

BOOZZT Profielscan

8 Hoofdcompetenties

De BOOZZT Appetizer geeft je een beeld op de volgende acht hoofdcompetenties:

  1. RELATIEGERICHT
  2. ONTWIKKELINGSGERICHT
  3. TEAMSPELER
  4. BETROKKEN
  5. ZELF- EN ORGANISATIEBEWUST
  6. (ZELF)LEIDERSCHAP
  7. ONDERNEMEND
  8. DOEL- EN PROCESGERICHT

Nieuwsgierig naar meer?

Wil jij weten waar jouw kansen liggen? Hoe jij je persoonlijke ontwikkeling een boozzt kunt geven? Bel ons gerust! Een volledige Fitch* Competentie en drijfveren analyse in combinatie met een coachgesprek geeft je diepgaand inzicht in jouw persoonlijke effectiviteit én in de drijfveren die jouw ontwikkelrichting bepalen. Je leert daardoor ook begrijpen in welk gedrag je minder sterk bent, waarin je doorschiet of welk gedrag je uit de weg gaat. Dit waardevolle traject, dat misschien nog wel voor meer dan een boozzt zorgt, gaan we graag met je aan!

Maak nu de BOOZZT Appetizer


*) Fitch komt voort uit het RDA model. RDA staat voor Rol Diagrammatische Aanpak en is rond 1985 ontwikkeld aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente. RDA is bedoeld om aspecten van het menselijk functioneren te kunnen ordenen en vervolgens inzichten vast te kunnen stellen. Het model is dan ook bruikbaar op vele terreinen waar beslissingen worden genomen over de geschiktheid en het ontwikkelpotentieel van personen in bepaalde rollen en situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werving & selectie, loopbaanbegeleiding, coaching en training. Via de Fitch methodiek kunnen wij ook analyses van uw Teamsamenstelling maken.