Madeleine en Karin, samen vormen zij een bijzonder team dat in staat is de BOOZZT belofte waar te maken. Madeleine heb ik leren kennen als een ambitieus persoon – op een prettige manier. Zij werkt hard, gaat geen uitdaging uit de weg en verliest het resultaat dat nagestreefd wordt geen moment uit het oog. Daarbij is haar blik op de wereld gericht, de spruitjesgeur is haar vreemd. Door haar brede en internationale palet aan ervaring is zij in staat zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken en met creatieve en innovatieve oplossingen te komen. En dan is er Karin. Zij heeft oog voor ontwikkeling en wil altijd het beste uit de persoon naar boven halen. ‘A true warrior for the person’s soul’. Daarbij is zij in staat in positie te blijven, zonder halsstarrig te zijn. Bovendien schakelt zij razendsnel tussen inhoud en proces waardoor persoonlijke ontwikkeling verder gefaciliteerd wordt.

Jakob Zwinderman
Managing Director, ROHILL Engineering B.V.