Klinkend compliment van Thea Smid-Verheul

BOOZZT zet een constructieve, veilige, positieve en actieve sfeer voor ontwikkeling neer! Onze medewerkers gaan nu zelf achter het stuur van hun eigen ontwikkeling zitten. Persoonlijke aandacht en een positieve ontwikkelbenadering gekoppeld aan concrete inkoopdoelstellingen, daarmee maakt BOOZZT het verschil!

Thea Smid-Verheul
Inkoopstrateeg, Gemeente Utrecht

Lof van Jakob Zwinderman

Madeleine en Karin, samen vormen zij een bijzonder team dat in staat is de BOOZZT belofte waar te maken. Madeleine heb ik leren kennen als een ambitieus persoon – op een prettige manier. Zij werkt hard, gaat geen uitdaging uit de weg en verliest het resultaat dat nagestreefd wordt geen moment uit het oog. Daarbij is haar blik op de wereld gericht, de spruitjesgeur is haar vreemd. Door haar brede en internationale palet aan ervaring is zij in staat zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken en met creatieve en innovatieve oplossingen te komen. En dan is er Karin. Zij heeft oog voor ontwikkeling en wil altijd het beste uit de persoon naar boven halen. ‘A true warrior for the person’s soul’. Daarbij is zij in staat in positie te blijven, zonder halsstarrig te zijn. Bovendien schakelt zij razendsnel tussen inhoud en proces waardoor persoonlijke ontwikkeling verder gefaciliteerd wordt.

Jakob Zwinderman
Managing Director, ROHILL Engineering B.V.

Pluim van Martin Schreuder

Jezelf ontwikkelen is elke dag leren en ervaren. Daarmee is het de kunst te balanceren tussen de dagelijkse hectiek en hoe jij daar zelf bewust mee omgaat. Inkopers zijn vaak gericht op de inhoud, minder op het proces en nog minder op de relatie (zowel intern als extern). Hierdoor missen ze een hoop kansen en zijn ze minder effectief dan collega’s die hier wel aandacht aan besteden. Karin kent de dynamiek van het inkoopvak en de mensen die daar actief zijn, ze heeft oog voor de business kant en heeft diepgaande kennis van en ervaring met het ontwikkelen van menselijke inkoopvaardigheden. Daarnaast heeft Karin het talent om binnen de complexe inkoopdynamica een team in een interactieve gespreksvorm met elkaar het gesprek aan te laten gaan om zodoende de onderlinge banden te verstevigen danwel te herstellen.

Martin Schreuder
Interim Teamleider Inkoop, Gemeente Venlo